Get Adobe Flash player

Projekti

Nova Facebook grupa Udruženja e-Razvoj: e-Development Business Privilege Card

https://www.facebook.com/groups/carderazvoj/

SAP S/4HANA platforma je dizajnirana tako da pojednostavlja poslovne procese i pospešuje rast u digitalnoj ekonomiji

Slikar DUŠAN JOVANOVIĆ, član Udruženja e-Razvoj, Rimini Italy – mala galerija

Podsetnik za 15 pozvanih na Osnivačku skupštinu e-Development Elite Club-a Udruženja e-Razvoj u Beogradu 18.09.2015. godine

KONTAKT ZA INFORMACIJE:
Predsednik
Slobodan Krstić
Mob: +381 63 420848
Email: slobodan.krstic@erazvoj.com

MojaVizitKarta/myQard je Vaša mobilna veb stranica preko koje će posetioci saznati sve o Vama i Vašem biznisu i lako preuzeti Vaš kontakt u svoj telefon – preporučujemo

Uskoro osnivanje ELITE CLUB-a Udruženja e-Razvoj

PMI ogranak Srbija Vas poziva na jednodnevnu međunarodnu konferenciju: „Konferencija projektne zajednice 2015“

Prošle godine PMI ogranak Srbija pokrenuo je program konferencije u domenu upravljanja projektima, sa ciljem da dalje promoviše profesiju rukovodilaca projekata, PMI, da privuče nove članove, ali i da postojećim članovima pruži dodatne mogućnosti za lični profesionalni razvoj.
 
Početkom juna 2014. godine PMI ogranak Srbija po prvi put je organizovao međunarodnu Konferenciju projektne zajednice u Beogradu. Konferenciju je posetilo više od 160 posetilaca, od PMI članova do predstavnika javnog i privatnog sektora iz Srbije i regiona.
 
Ove godine PMI ogranak Srbija će organizovati drugu međunarodnu Konferenciju projektne zajednice 22. septembra 2015. godine. Glavna tema biće Upravljanje kompleksnim projektima.

 
PMI ogranak Srbija Vas poziva na jednodnevnu međunarodnu konferenciju: 

„Konferencija projektne zajednice 2015“

 
Konferencija će se održati 22. septembra 2015. godine sa početkom u 8:30 časova
u hotelu Crowne Plaza u Beogradu.
 
Očekujemo učešće oko 200 posetilaca iz regiona, članova PMI ogranka, rukovodilaca i predstavnika privrede, javnog sektora Srbije i globalnih kompanija.
 
Na konferenciji će govoriti istaknuti predstavnici i lideri PMI instituta, kao i brojni drugi uvaženi gosti.
 
Agenda konferencije biće objavljena na našem sajtu, a teme o kojima će se govoriti su:
  • Upravljanje kompleksnim projektima;
  • Upravljanje projektima, programima i portfolijima;
  • Upravljanje projektima u javnom sektoru i EU integracije;
  • Lični profesionalni razvoj i razvoj kompetencija;
  • Upravljanje projektima u formalnom obrazovanju;
  • Novi trendovi u upravljanju projektima;
  • Primeri najbolje prakse u upravljanju projektima.
Nosiocima PMI sertifikata učešće na našoj konferenciji donosi 6 PDU poena.
 
Posetite web sajt PMI PSC konferencije za više informacija i registraciju
http://www.pmi-serbia.rs/sh/psc2015
 
Project Society Conference 2015
www.pmi-serbia.rs/psc2015
psc@pmi-serbia.rs

Uskoro se osniva e-Development Elite Club na inicijativu i u organizaciji Udruženja e-Razvoj

 
KONTAKT ZA INFORMACIJE:
Predsednik
Slobodan Krstić
Mob: +381 63 420848
Email: slobodan.krstic@erazvoj.com

Intervju sa Zoranom Savićem, članom UO Udruženja e-Razvoj – organizovalo Udruženje-Razvoj

e-Razvoj: Vi ste jedan od ljudi koji je još na nivou inicijalne ideje dao podršku osnivanju Udruženja e-Razvoj još pre više od pet godina, na čemu smo Vam zahvalni. Molimo Vas da članove Udruženja e-Razvoj i sve one koji prate rad ovog poslovnog udruženja, upoznate sa najvažnijim detaljima Vaše profesionalne karijere.  

Zoran Savić: Pre mog rada u privatnom sektoru, imao sam privilegiju da u okviru Programa za Razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP) u Srbiji budem uključen u inicijative vezane za razvoj informacionog društva i reformu državne uprave. 

UNDP u Srbiji je tada u saradnji sa Vladom Republike Srbije pokrenuo projekat koji je za cilj imao razvoj Nacionalne strategije za informaciono društvo. Projekat je trebalo da ucrta i olakša put svim drugim inicijativama iz ove oblasti, omogući pregled trenutnog stanja i identifikuje probleme, kako bi potom uz pomoć međunarodnih donatorskih institucija Srbija dobila finansijsku podršku za dalji razvoj. 

Projekat je realizovan u saradnji sa tadašnjim Ministarstvom za nauku i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ideja je bila da se informacione i komunikacione tehnologije (IKT) prepoznaju i usvoje kao alati koji mogu da najbrže doprinesu ekonomskom i socijalnom rastu, na način na koji je to već urađeno u zemljama u regionu i EU. Pripremljeni tekst je poslužio kao osnova za strategiju koja je usvojena 2006. godine od strane Vlade RS. 

Prvobitni nacrt Strategije je sačinjen od strane nekoliko UNDP IKT eksperata, a mi smo potom kroz seriju javnih rasprava, uspeli da u proces razvoja uključimo sve ključne činioce razvoja, ne samo predstavnike državne uprave i privatnog sektora, nego i nevladinog sektora, kao i predstavnike akademske zajednice. 

Smatrali smo da je proces kreiranja nacionalnog konsenzusa podjednako važan, kao i stvaranje strategije, koja je zamišljena kao “živi dokument“, koji bi trebalo unapređivati u skladu sa trenutnim potrebama. Ovakav koncept izrade dokumenta omogućio je potpuno uklapanje Strategije u kontekst trenutnih potreba države u kojoj živimo. 

e-Razvoj: Kao inventivan poslovni čovek imali ste sigurno prilike da Vaše ideje i postavljeni ciljevi ne budu na pravi način procenjeni i vrednovani kako na tržištu tako i od onih koji Vas nisu u dovoljnoj meri razumeli i dali podršku i pravu poslovnu priliku. Kako ste se borili sa tim izazovima u svom poslovanju? 

Zoran Savić: VALLTERA Technologies (VALLTERA-Tech) kao kompanija koja promoviše novu tehnologiju je stalno na raskrsnici. Naši ciljevi nisu uvek jasni investitorima koji najčešće nemaju potrebna tehnička znanja. Nekada im se investicija čini suviše malom da bi mogla da iznedri poslovni uspeh, dok na tržištu SAD, kada im pomenete hardversko-softverski proizvod, svi pomisle na stotine miliona dolara potrebnih za razvoj. 

U našoj kompaniji imamo sreću da smo organizovali grupu ljudi koja je u svojim poslovnim karijerama okusila i radost poslovnih pobeda i gorak ukus neuspeha. Na sreću ili žalost, poslovanje je stalna borba, gde ljudi koji nisu iskusili poraz i nemaju volju da iz toga izvuku pouke i krenu dalje, nemaju velike izglede. 

Mi smo zajedno prešli ceo ciklus, od  grupe ljudi koja ima ideju, do kompanije koja ima odobrene patente i koja je otpočela razvoj svojih proizvoda. To je težak posao koji zahteva puno odricanja, ali na kraju dovede do uspeha, ako ste dovoljno uporni i istrajni. 

Jedan moj prijatelj često citira Kutuzova koji, gledajući Moskvu u plamenu i znajući da je pobeda blizu, izgovara: “vreme i strpljenje, strpljenje i vreme”. Mislim da se navedenim morate naoružati ako želite uspeh koji nikada ne dolazi brzo.

e-Razvoj: Vi ste vodeći menadžer u kompaniji Valltera-Tech, članici Udruženja e-Razvoj. Molimo Vas da nam nešto više kažete o svojoj kompaniji. 

Zoran Savić: VALLTERA-Tech je inovativni start-up koji poseduje jedinstvenu tehnologiju za ubrzanje pristupa podacima. Kompanija poseduje tri patenta registrovana u SAD i na taj način smo obezbedili lidersku poziciju u sledećih 20-30 godina. 

Uspostavili smo saradnju sa nekoliko instituta, univerziteta i kompanija, kako bi se osigurao efikasan proces razvoja. Proizvod će uz naš inovativni deo, podrazumevati postojeće tehnologije i standarde i na taj način će vremenski rok za razvoj biti kratak.

Veličina svetskog tržišta „Storage” i srodnih proizvoda je oko 30 do 50 milijardi dolara (procena zavisi od toga koji se izvor koristi). Verujemo da postoji mogućnost da iskoristimo VALLTERA-Tech tehnologiju i omogućimo plasman superiorne platforme za pristup podacima koja će biti dominantna narednih 20 do 30 godina i šire. VALLTERA-Tech tehnologija za pristup podacima ima vrhunske performanse u odnosu na postojeće proizvode iz kompanija kao što su Dell, HP, IBM, Intel, Oracle, Hitachi, Seagate, Western Digital, itd. 

e-Razvoj: Učestvovali ste u kreiranju prve Strategije informacionog društva Republike Srbije. Od tada do sada napisane su bar još dve. Kako Vam se čini trenutno aktuelna i da li biste u njoj nešto promenili? 

Zoran Savić: Danas, skoro deset godina po usvajanju Strategije u čijem pisanju sam učestvovao (autor sam dela koji se odnosi na institucionalni okvir), nije postignut značajniji uspeh – postoje dve institucije koje u okviru svog mandata imaju pomenute aktivnosti, Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ali nacionalni mehanizam izgradnje konsenzusa i dalje ne postoji. 

Kada počnete da radite u privatnom sektoru, tek onda shvatite da privreda ne razume u potpunosti državnu upravu i mehanizme koji funkcionišu na strani države. S druge strane, ni država nema puno sluha za potrebe privrede. Da ne govorimo o malim i srednjim preduzećima koja su motor razvoja svake privrede i značajno doprinose državnim prihodima, a nije im dat značaj, kao što je to slučaj u EU ili u regionu. 

Na strani državne uprave ne postoji međusektorska saradnja koja bi pomogla razvoj. Ako u okviru Strategije za privredni razvoj nemamo značajan deo vezan za Strategiju razvoja informacionog društva, onda ništa nećemo postići, jer IKT nisu identifikovane kao motorna snaga društvenog razvoja. 

Državna uprava bi trebalo da ima veliku ulogu u razvoju IKT-a, ne samo kao regulator koji obezbeđuje pravni okvir, već i kao glavni pokretač i veliki korisnik. 

Država ima mogućnost da otpočinjanjem IKT projekata upošljava domaći IKT sektor i da pokretanjem elektronskih servisa podstakne građane da koriste informacione tehnologije. Naravno, pri uspostavljanju elektronskih servisa treba voditi računa i o populaciji koja ne koristi moderne tehnologije, kao i o rodnoj ravnopravnosti i pristupu licima sa invaliditetom. 

Smatram da je Irska idealan primer koji bi Srbija trebalo da sledi. Pomenuta država se nalazila u sličnoj situaciji pre skoro 30 godina. Uspeli su uz nacionalni konsenzus, da pored nekih drugih privrednih grana, identifikuju sektor IKT kao oblast u kojoj je moguće postići veliki napredak uz relativno mala ulaganja. Od svoje zemlje, koja ima nešto više od četiri miliona stanovnika, uspeli su da naprave svetsku informatičku silu. 

e-Razvoj: Da li ima nečega, što biste izdvojili kao kočnicu bržeg razvoja elektronskog poslovanja u Srbiji? 

Zoran Savić: Mišljenja sam da bi regulativu u vezi sa elektronskim poslovanjem trebalo osavremeniti. Naročito važan deo vezan je za uspostavu payment gateway usluga. Na žalost, u ranijem periodu je postojao jedan dominantan payment gateway koji je zbog visoke provizije na transakcije bio dosta ograničavajući faktor u mobilizaciji ponuđača roba i usluga. 

Dobro je što su se predstavnici NBS i nadležnih institucija aktivno uključili u olakšavanje poslovanja PayPal kompaniji, ali sam mišljenja da bi trebalo liberalizovati poslovanje u ovom segmentu i za druge ponuđače payment gateway usluga koji nisu PayPal ili finansijske institucije. 

e-Razvoj: Koja vrsta IKT industrije je po Vama perspektivna u Srbiji? 

Zoran Savić: Usluge i razvoj softverskih proizvoda su daleko najzastupljeniji deo IKT-a u Srbiji. Ono što mi nismo uspeli u potpunosti da iskoristimo je povoljan geografski položaj. Takođe, ključni faktori su i jeftina radna snaga u Srbiji i veoma razvijena preduzetnička kultura. Pored toga, značajno je i već stečeno iskustvo funkcionisanja u tranzicionoj ekonomiji, veze sa srpskom dijasporom, kao i posebni trgovinski ugovori sa zemljama bivšeg SSSR-a. 

Irska je postala virtuelna kapija za američke kompanije u EU, a Srbija to može postati za zemlje evro-azijskog regiona. 

Velika šansa za Srbiju je rastuće tržište IKT start-up kompanija u SAD, EU i Aziji. Jedna od sledećih inicijativa koje će VALLTERA-Tech pokrenuti je i promocija Srbije kao pogodnog okruženja za razvoj inicijalnih proizvoda za IKT start-up kompanije na svetskom tržištu. Na taj način, start-up kompanije dobijaju određenu sigurnost za investitore, a kompanije i instituti u Srbiji, način za diverzifikaciju poslovanja. 

U Srbiji trenutno postoji više organizacija koje su sposobne da odgovore na pomenute potrebe. Na žalost, predstavnici državne uprave nisu identifikovali navedeno kao razvojnu šansu. Uveren sam da privatni sektor može da iskoristi pomenutu inicijativu na pravi način. 

e-Razvoj: Da li ste zadovoljni svojom vizijom poslovanja i uslovima u kojima je istu moguće realizovati? 

Zoran Savić: VALLTERA-Tech je prepoznala Srbiju kao našu bazu razvoja. U našoj zemlji ima puno pametnih ljudi čije znanje nije na pravi način upotrebljeno. U razvoju kompanije ćemo se truditi da Srbija uvek bude centrala za razvoj i pored tržišta koje je prevashodno inostrano. 

Ovakav pristup nije nam olakšao stvari. Na žalost, Srbija i pored svojih prednosti nije mnogo vidljiva na svetskoj mapi investitora. To je našoj kompaniji dodatni problem, jer investitori sa kojima razgovaramo imaju određene strahove koji ih sprečavaju da se upuste u intenzivnije poslovanje. 

Ono što nam preostaje je da uspemo u našoj inicijtivi i time poslužimo kao dobar primer za druge kompanije. Nadamo se, takođe, da će predstavnici državne uprave prepoznati ovakav način investiranja i pomoći kompanijama na domaćem tržištu, ako ne u olakšanju finansiranja kroz neku buduću “Razvojnu banku”, onda kroz promociju Srbije kao sigurnog okruženja za investitore. 

e-Razvoj: Šta za Vas kao člana UO predstavlja Udruženje e-Razvoj? 

Zoran Savić: Udruženje e-Razvoj predstavlja nastavak ideje koju smo energično promovisali posle 2000-te, da IKT mogu predstavljati oslonac ubrzanog ekonomskog i socijalnog razvoja. Ideja uspostavljanja udruženja koje bi se bavilo promovisanjem IKT-a i informacinog društva potpuno je u skladu sa našom idejom uspostave Foruma za informaciono društvo, koji bi poslužio kao mesto susreta svih ključnih činilaca razvoja u Srbiji i koji bi trebalo da konsenzusom odlučuju o daljem razvoju Informacionog društva. Na žalost, predstavnici državne uprave 2006-te godine nisu prepoznali našu inicijativu kao važan razvojni segment. 

Možda je sada pravi trenutak da  pozovemo predstavnike državne uprave i nadležnih institucija da se aktivnije pridruže radu Udruženja e-Razvoj i da, ako se ukaže potreba, delegiraju Udruženje e-Razvoj, koje bi na taj način postalo nacionalno mesto susreta i definisanja budućih strategija razvoja.

KONTAKT INFORMACIJE:
Zoran Savić, član UO Udruženja e-Razvoj
Valltera Technologies
mobile: + 381 60 646 0545
mobile (USA): + 1 858 429 9928
zoran.savic@VALLTERA-Tech.com 
www.VALLTERA-Tech.com
 
Intervju pripremio i vodio:
Slobodan Krstić
Predsednik Udruženja e-Razvoj

e-Development Business Privilege Cards – privilegija isključivo registrovanih članova Udruženja e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 25. mart 2016.
Članice e-Razvoj
Business Privilege Card
e-Development Associat.
e-Development Fund
e-Development Confer.
Arhiva članaka
Kalendar
avgust 2015.
P U S Č P S N
« jul    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31