Get Adobe Flash player

Projekti

Školski kalendar za 2015, Jovana Đorđevića, člana Udruženja e-Razvoj – preporučujemo

Kontakt:
ZVEZDANA PRAŠINA doo
Jovan Đorđević, član Udruženja e-Razvoj
Mob: 064/8251160
Email: prasinazvezdana@gmail.com 

 

High-Performance Data Access Platform (HPDAP) – kompanije Valltera-Tech, članice Udruženja e-Razvoj

Yugoimport SDPR – Presentation movie

Yugoimport – SDPR – Serbian Defence Industry

Nova kniga u ponudi: KORAK ISPISAN PEROM – grupe autora, preporučuje Jovan Đorđević, član Udruženja e-Razvoj

Jovan Đorđević, član Udruženja e-Razvoj

Microsoft, članica Udruženja e-Razvoj, otvorio novi deo Razvojnog centra u Srbiji

Poslovni softver u Srbiji 2014 – PPT verzija

Ključni prioriteti daljeg razvoja eUprave u Republici Srbiji

1. Zaokruživanje strateškog i zakonodavnog okvira kroz sledeće aktivnosti: Izmene Zakona o opštem upravnom postupku , Zakona o državnoj upravi , Zakona o lokalnoj samoupravi , Zakona o zaštiti podataka o ličnosti , Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja , Zakona o informacionom sistemu RS , Zakona o arhivskoj građi , Zakona o privrednim društvima , Zakona o republičkim administrativnim taksama , Zakon o informacionom sistemu organa i organizacija SRJ , Zakon o jedinstvenom registru stanovništva , Zakon o policiji , Zakon o prebivalištu i boravištu građana i usklađivanje sa međunarodnom regulativom; Ustanoviti zakonski okvir za ponovno korišćenje podataka javne uprave implementacijom Directive on the reuse of public sector information (Directive 2003/98/EC), kao i preporuka o korišćenju otvorenih podataka u javnoj upravi (Open Data Initiative); Donošenje Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o informacionoj bezbednosti, Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka i Zakona o elektronskom poslovanju;Donošenje podzakonskih akata kojima će se bliže urediti oblast eUprave.
2. Unapređenje infrastrukture koja će obezbediti elektronsku upravu: Uspostavljanje osnovnih elektronskih registara (Registar građana , Registar prostornih podataka, Adresni registar), unapređenje postojećeg Registra katastra nepokretnosti, omogućavanje efikasnijeg korišćenja Registra privrednih subjekata (propisati pravila upita i omogućiti lakši pristup podacima koji su javni), formiranje dodatnih registara kao što je Registar organa državne uprave i Registar zaposlenih u organima državne uprave koji se oslanjaju na već postejeći Registar korisnika javnih sredstava i Registar zaposlenih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, formiranje registara svih IKT resursa organa državne uprave, organa teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, unapređivanje i propisivanje pravila za korišćenje mrežne i serverske infrastrukture elektronske uprave, unapređenje servisne magistrale organa javne uprave (GSB).
Omogućavanje bezbednog i nesmetanog pristupa podacima na sledeći način:
1. izvršiti klasifikaciju podataka;

2. postaviti i definisati pravila za ponovnu upotrebu podataka koji su već u sistemu javne uprave;

3. omogućiti otvorenost podataka (Open Data);

4. omogućiti adekvatno arhiviranje podataka;

5. definisati pravila zaštite podataka.
Elektronske usluge:

1. implementirati u skladu sa potrebama korisnika (prema EU preporukama);

2. organizacione procese prilagoditi primeni informaciono komunikacionih tehnologija;

3. omogućiti korišćenje usluga korisnicima iz inostranstva;

4. posebnu pažnju posvetiti uslugama koje doprinose razvoju poslovanja (naročito za mala i srednja preduzeća);

5. promovisati elektronske servise isticanjem prednosti koje imaju korisnici elektronskih u odnosu na korisnike klasičnih servisa;

6. omogućiti online edukaciju, kako za građane, tako i za državne službenike u oblasti IKT-a (eUčenje na Portalu), a posebno za korišćenje elektronskih servisa.
Podizanje nivoa pristupačnosti elektronskih usluga za sve grupe korisnika i to posebno za nacionalne manjine, socijalno ugrožene, osobe sa invaliditetom i sl. a u skladu sa standardima ePristupačnosti.

Izvor: eUprava

RASPISAN KONKURS ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA RECIKLERE – ROK ZA PRIJAVU 31. JANUAR 2015. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije raspisalo je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za 2014. za reciklere i proizvođače kesa.
Na konkurs se mogu prijaviti operateri postrojenja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, kao i proizvođači kesa “tregerica” za višestruku upotrebu debljine veće od 20 mikrona. Podsticajna sredstva po ovom javnom konkursu biće dodeljena korisnicima sredstava u skladu sa iznosom koji za ove namene bude opredeljen Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.
Prijave za konkurs primaju se do 31. januara 2015. godine. Tekst konkursa i sve potrebne informacije možete preuzeti na interenet stranici Ministarstvа ovde.

Izvor: Privredna komora Beograda

EMAS – efikasan eko menadžment

Dobrovoljni, jedan od najkredibilnijih sistema upravljanja zaštitom životne sredine, svojevrsna nadogradnja standarda ISO 14001. Cilj je da kompanija smanji ekološke rizike, ostvari uštede i postigne veću konkurentnost.

Uvođenjem sistema menadžmenta zaštitom životne sredine EMAS3, Evropska unija je omogućila kompanijama iz zemalja koje nisu članice, da se uključe u taj proces, istaknuto je Privrednoj komori Srbije (PKS), na završnoj konferenciji posvećenoj uvođenju tog standarda.
 
EMAS je dobrovoljni sistem, zasnovan na standardima EU, za sada u Srbiji još uvek nema organizacija koje su u njemu registrovane, ali su tri kompanije izrazile spremnost da se uključe -  Galenika, TRS Europe i Gorenje Valjevo, rekla je Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ona je podsetila da Srbija u okviru pregovaračkog poglavlja 27, ima obavezu da sprovodi standarde EU u oblasti zaštite životne sredine, kao i da su naši eksperti obavestili čelnike Evropske komisije o stanju životne sredine u Srbiji.
 
Srbija ima obavezu da do 2018. godine usvoji kompletnu evropsku regulativu u oblasti ekologije, što zahteva znatna finansijska sredstva i obučenost administrativnih kapaciteta kako na lokalnom tako i na nivou cele države. Trećinu svih pregovora sa EU čini upravo zaštita životne sredine, kriza jeste, ali ne možemo da odustanemo, jer će standardi EU da povećaju kvalitet života ljudi u Srbiji, dodala je Božović.
 
Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine PKS rekao je da je Komora od početka uključena u projekat  „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC), sprečavanja hemijskih udesa (Seveso) i uspostavljanje EMAS sistema“ koji je veoma važan za konkurentno i održivo poslovanje kompanija na domaćem i inostranim tržištima.
 
Ričard Maš, predstavnik Delegacije EU u Srbiji objasnio je da su evropski ekološki zahtevi vrlo strogi i da zemlje članice jednu četvrtinu svojih sredstava troše na sprečavanje njihovog kršenja. Pristupanje EMAS je dobrovoljno, a podrazumeva standardizaciju 20 oblasti, dodao je Maš.
EMAS predstavlja istovremeno i jedan od najkredibilnijih sistema menadžmenta zaštitom životne sredine. Ključni cilj je da se prepoznaju i nagrade one organizacije i kompanije koje posluju iznad minimuma zakonskih zahteva, ostvaruju stalno poboljšanje i istinito izveštavaju o performansama u vezi sa zaštitom životne sredine.
 
EMAS je svojevrsna nadogradnja standarda ISO 14001, koja kompletno uključuje, ali dodaje još neke zahteve, zato zemlje treba da u regulativu ugrade određene podsticaje za firme koje su uvele taj sistem, kazala je konsultant projekta Dragana Petrović. Zemlje širom sveta pokazale su interesovanje za taj sistem, pa je EU za njih formirala EMAS global. Cilj EMAS je da kompanija smanji ekološke rizike, ali da pri tom ostvari uštede i postigne veću konkurentnost.
 
Rukovodilac Grupe za standarde pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Rade Ostojić ukazao je da će zakonski okvir morati da se menja, jer su u Zakon o zaštiti životne sredine iz 2004. godine, prenete odredbe EMAS2, koje su važile samo za zemlje članice, a sada treba ugraditi EMAS3 i EMAS global.
 
Konferenciju su organizovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Centar za zaštitu životne sredine PKS u okviru završetka projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC), sprečavanja hemijskih udesa (Seveso) i uspostavljanje EMAS sistema“. Cilj skupa je da se kompanije informišu o najboljoj praksi u oblasti zaštite životne sredine.

 
Izvor: Privredna komora Srbije

Udruženje e-Razvoj
27. mart 2015. – najava
e-Development Associat.
e-Development Fund
e-Development Confer.
Arhiva članaka
Kalendar
decembar 2014.
P U S Č P S N
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031