Get Adobe Flash player

Projekti

ABAKO edukativni centar, članica Udruženja e-Razvoj, nastavlja tradiciju prvih škola računara u Kragujevcu u novom okruženju i sa novim programima i metologijom rada

Firma ABAKO kao članica Udruženja e-Razvoj se bavi profesionalnom edukacijom u oblasti informacionih tehnologija. ABAKO edukativni centar nastavlja tradiciju prvih škola računara u Kragujevcu u novom okruženju i sa novim programima i metologijom rada. Približavanje Evropskoj Uniji, između ostalog zahteva potpunu primenu novih tehnologija u procesu rada. Prednosti ABAKA-a su shvatanje potrebnih standarda koje je neophodno primeniti, fleksibilan odnos prema trendovima, brz pristup informacijama koje su dostupne klijentima i garancija da je stečeno znanje i primenjivo.

 ABAKO sa svojim stručnim kadrom, kvalitetnom uslugom i savremenim pristupom organizaciji treninga ima za cilj da postane lider u regionu u oblasti sticanja informatičkih znanja i edukaciji lica za profesionalan pristup poznavanja rada na računaru.

U sferi kontinualne potrebe za opismenjavanjem kako za zaposlene, tako i za ljude koji su u tranziciji ostali bez posla, ali i za one koji tek treba da se zaposle, jedan od osnovnih preduslova je da poseduju ECDL sertifikat, koji na nivou Evropske Unije predstavlja potvrdu  da je lice osposobljeno za rad na računaru.

ABAKO WEB design kursevi su samo jedan od primera da konkretno potrebno i isplativo je uvek dobro uložen rad  za sticanje novih znanja U okviru sesije koja se bavi WEB-om organizujemo komplet od tri kursa HTML + CSS, PHP i WORDPRESS.

ABAKO škola programiranja za juniore

Abako edukativni centar iz Kragujevca organizuje školu programiranja za osnovce koja počinje 28. septembra 2016. godine. Škola će trajati celu školsku godinu a upis je u toku.

Program na kome je škola zasnovana ima za cilj da podstakne maštu, kreativno razmišljanje, interesovanje za rešavanje problema i upozna mališane sa osnovnim principima programiranja.

Činjenica je da deca danas veliki deo slobodnog vremena provode za računarom, na Internetu i društvenim mrežama, koriste smart telefone i uopšte, dosta poznaju funkcionisanje informacionih tehnologija. Poželjno je usmeriti decu da to znanje iskoriste i nauče nešto više i konkretnije, što im može poslužiti u budućnosti, kako u odabiru svojih profesija tako i ako žele da nastave da se bave programiranjem. Imajući u vidu procene stručnjaka iz Evropske Komisije, u Evropi će do 2020. godine biti potrebno milion programera. Još neka istraživanja govore da će 65% današnjih osnovaca u svetu, raditi na radnim mestima koja još ne postoje. Zato je važan pavilan pristup korišćenju tehnologija kako u formalnom tako i u neformalnom obrazovanju.

U ABAKO centru iskusni stručnjaci uvode mališane u digitalni svet, uče ih da kreiraju svoje prve aplikacije, animacije, igrice, web sajtove, upoznaju ih sa osnovana pravljenja aplikacija za mobilne telefone, pravilnom upotrebom računara, i još mnogo toga.

Poseban akcenat ABAKO stavlja na bezbednost dece na internetu. U okviru toga napravljen je poseban set predavanja za roditelje kao i multimedijalni interaktivni časovi za decu. U okviru bezbednosti dece na internetu obradjuju se pristupi  e-mail-u, download, chat, društvene mreže, pretraživači i tako dalje

Više informacija o školi možete pročitati na http://abako-edu.com/decja-skola-programiranja/ i na fejsbuk stranici @abakocode.

KONTAKT INFORMACIJE:
Nebojša Abadić dipl.ing, član Udruženja e-Razvoj
ABAKO edukativni centar
Kragujevac,Trg topolivaca 4
nabadic@gmail.com
+381(0)60 66-00-291
http://abako-edu.com/

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2016. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2016. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u okviru sledećih tema:

  • Bezbednost dece na internetu
  • Podizanje nivoa znanja učenika osnovnih škola u oblasti programiranja
  • Kursevi programiranja za decu
  • Obuka i prekvalifikacija žena za podizanje kompetencija u oblasti programiranja
  • Takmičenje u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike
  • Izrada aplikacija za mobilne platforme u cilju olakšanog pristupa licima sa invaliditetom informaciono-komunikacionim tehnologijama

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 1.000.000,00 dinara.

Način pisanja predloga programa: Predlog programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa: Rok za podnošenje programa je 26.09.2016.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Svi propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štampanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se na stranici: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-programe-it-201/?lang=lat

Izvor: MTTT

Kontrolna lista ispunjenosti zahteva standarda ISO 9001:2015 – izradilo Udruženje e-Razvoj – preporučujemo

Autor kontrolne liste: mr Violeta Kalanj, clan Udruženja e-Razvoj

Ukoliko ste zainteresovani za besplatno preuzimanje kompletne kontrole liste u PDF formatu dostavite zahtev sa svim potrebnim kontakt podacima (Naziv firme, Adresa firme, Kontakt osoba, Tel, Mob, Email, Web) na Email Udruženja e-Razvoj: office@erazvoj.com.

 

Program podrške saradnje između privatnih preduzeća i javnih naučnoistraživačkih organizacije u oblasti inovacija

Još oko mesec dana preostaje malim privrednicima koji sarađuju sa javnim naučnoistraživačkim organizacijama da se prijave za učešće u Programu saradnje nauke i privrede koji sprovodi Fond za inovacionu delatnost.

Cilj Programa je da se kroz zajedničke razvojne projekte stvore inovativni proizvodi, usluge i tehnologije sa tržišnom primenom.

Program finansiraju Evropska unija, sa 2,4 miliona evra, i Republika Srbija, sa 1 milion evra.

Za učešće u Programu mogu konkurisati konzorcijumi koji se sastoje od najmanje jednog mikro, malog ili srednjeg privatnog preduzeća osnovanog u Srbiji, i najmanje jedne registrovane javne naučno-istraživačke organizacije iz Srbije. Konzorcijum može imati najviše pet članica.

U okviru ovog programa, Fond će obezbediti bespovratna sredstva u iznosu do 300 000 evra po projektu, po principu sufinansiranja. Projekti mogu trajati od 12 do 24 meseca, a Fond pokriva najviše 70% ukupno dozvoljenih projektnih troškova. Obavezno sufinansiranje od strane korisnika iznosi najmanje 30% ukupnog budžeta projekta i mora se obezbediti u novcu, u kvartalnim ratama.

Na sajtu Fonda možete pogledati Priručnik o programu, najčešća pitanja i odgovore kao i kontakt podatke Fonda.

Rok za prijavu za ovaj Program ističe 23. septembra 2016. u 17h.

Izvor: Mojafirma.rs

Specijalno izdanje online magazina Internet ogledalo posvećeno digitalnoj transformaciji

Kompanija Bureau Veritas, članica Udruženja e-Razvoj, svetski lider u tesiranju, inspekciji i sertifikaciji, nudi SCC kurseve i obuke posebno pripremljene za IT sektor

 

SGS Beograd, članica Udruženja e-Razvoj, sprovodi proveru stepena usaglašenosti sa standardom ISO/IEC 38502:2014 – preporučujemo

SGS Beograd, članica Udruženja e-Razvoj, sprovodi proveru stepena usaglašenosti sa standardom ISO/IEC 38502:2014 koji sadrži smernice i mehanizme za organizaciju IT funkcije i upravljanje IT funkcijom u okviru organizacije. Svrha usaglašenosti sa ovim standardom je da veza između organizacije i upravljanja IT-jem bude takva da može da isprati potrebe biznisa kako tekuće, tako i buduće. Standard je namenjen svim tipovima organizacija, bez obzira na veličinu i delatnost kojom se bave, međutim očigledne koristi se uočavaju na velikim sistemima, koji su često inertni, a imaju pritisak sa tržišta i od menadžmenta da budu fleksibini i pružaju nova rešenja. 

Ovo je standard u odnosu na koji nema sertifkacije, ali se radi nezavisna provera u odnosu na stepen usaglašenosti. Pored provere, SGS može da radi i procenu stanja sistem kroz GAP analizu, što olakšava klijentu posao bilo da unapređuje sistem ili implementira standard.

KONTAKT INFORMACIJE: 
Ivana Tepčević
Industrial Services/Certification and Business Enhancement
Project Manager & CBE Lead Auditor 
SGS Beograd Ltd
Jurija Gagarina 7 b
RS 11000 Belgrade
Serbia 
phone: +381 11 71 55 275 or +381 11 71 55 277
mobile: + 381 63 10 11 936
fax: +381 11 22 84 241
E-mail: Ivana.Tepcevic@sgs.com
 

SGS Beograd, članica Udruženja e-Razvoj, sprovodi sertifikaciju cloud servisa u skladu sa StarAudit sertifikacionim kriterijumom – preporučujemo

SGS Beograd, članica Udruženja e-Razvoj, sprovodi sertifikaciju cloud servisa u skladu sa StarAudit sertifikacionim kriterijumom ( https://staraudit.org ). StarAudit je prva organizacija u Evropi koja omogućava sertifikaciju cloud usluga (IaaS, PaaS, SaaS) i to na tri nivoa u zavisnosti od pouzdanosti pružaoca usluga. Na taj način cloud servis može dobiti sertifikat sa 3, 4 ili 5 zvezdica. Kvalifikovani auditori proveravaju oblasti koje se odnose na  bezbednost podataka, tehničke funkcionalnosti, organizacione procese, pravne i ugovorne norme zemlje u kojoj je sedište pružaoca i zemalja u kojima pruža servis; proverava se infrastruktura (data centri), sistemski softver, aplikacije, servisi. 

SGS Beograd je i ovlašćeni trening centar za polaznike koji žele da se kvalifikuju kao treneri, implementatori ili auditori u skladu sa StarAudit šemom. Ovo su obuke od 2 odnosno 3 dana koje se organizuju kada se formira grupa od minimalno 5 polaznika. 

SGS Beograd dodatno, pruža i 1-dnevnu obuku Značaj sertifikacije cloud servisa koja obuhvata osnove cloud computing-a i objašnjava StarAudit šemu sertifikacije.           

KONTAKT INFORMACIJE: 
Ivana Tepčević
Industrial Services/Certification and Business Enhancement
Project Manager & CBE Lead Auditor 
SGS Beograd Ltd
Jurija Gagarina 7 b
RS 11000 Belgrade
Serbia 
phone: +381 11 71 55 275 or +381 11 71 55 277
mobile: + 381 63 10 11 936
fax: +381 11 22 84 241
E-mail: Ivana.Tepcevic@sgs.com

Svi SPONZORI i DONATORI do sada održanih 6 Konferencija e-Razvoj u periodu od 2011. do 2016. godine

Konferencije Udruženja e-Razvoj

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 22. mart 2019.
Kalendar
februar 2019.
P U S Č P S N
« jul    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728