Podsetnik na Osnivačku skupštinu Udruženja e-Razvoj, održanu 25. marta 2010. godine u Privrednoj komori Srbije

Svim članovima Udruženja e-Razvoj, kao i njegovim prijateljima, poslovnim partnerima i budućim članovima želim srećnu jubilarnu 10. godinu rada udruženja, puno zdravlja, sreće i istrajnosti u borbi sa Korona virusom, a da posle iskorenjivanja ove strašne pandemije nastavimo sa daljim aktivnostima na zadovoljstvo svih.

Predsednik Udruženja e-Razvoj
Slobodan Krstić
www.erazvoj.com
Mi gradimo poslovne veze