Get Adobe Flash player

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, član 19 Zakona o ministarstvima Republike Srbije

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: funkcionisanje tržišta; strategiju i politiku razvoja trgovine; unutrašnju trgovinu; promet robe i usluga; praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera; predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja; kontrolu kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji i prometu i kontrolu usluga; kontrolu merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda; snabdevenost tržišta i cene; sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije; zaštitu potrošača; osnivanje i rad robnih berzi i berzanskih posrednika; inspekcijski nadzor u oblasti trgovine, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom; predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom; praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj; učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi s njihovim radom; kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini; harmonizaciju spoljnotrgovinskih propisa sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije i drugih multilateralnih institucija i organizacija i njihovu implementaciju; promet roba, usluga i prava industrijske svojine; posebne oblike spoljnotrgovinskog poslovanja; spoljnu trgovinu i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe), uz saglasnost Ministarstva odbrane; zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma; propise u oblasti stranih ulaganja i koncesija i njihovo usklađivanje sa pravom Evropske unije; pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i pripremu zakona o njihovom potvrđivanju; unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje; praćenje saradnje organa Republike Srbije s međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija; pripremu učešća predstavnika Republike Srbije na međunarodnim konferencijama, odnosno pregovorima za zaključivanje međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom; delegiranje diplomata zaduženih za ekonomsku saradnju u diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave u oblasti informacionog društva koji se odnose i na: utvrđivanje politike i strategije razvoja informacionog društva; pripremu zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti informacionog društva; razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže; koordinaciju u izradi strateško-razvojnih dokumenata na nivou Republike Srbije; zaštitu podataka i informacionu bezbednost; međunarodne poslove u oblasti informacionog društva, kao i druge poslove određene zakonom.

Uprava za Digitalnu agendu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: sprovođenje strategija u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; primenu informaciono-komunikacionih tehnologija; pružanje informacionih usluga; istraživanje i razvoj u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture, unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionih sistema državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnim službama; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, kao i druge poslove određene zakonom.

Ceo zakon pogledajte ovde.

Izvor: Paragraf

2 Responses to “Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, član 19 Zakona o ministarstvima Republike Srbije”

  • “Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija preuzima od Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i informacionog društva.

    Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Uprava za Digitalnu agendu preuzima od Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva – Uprave za Digitalnu agendu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.”

  • Razvoj informacionog društva je bio u zamahu. Urađeno je dosta, a moglo je naravno više. Mora se nastaviti kreativnije, kvalitetnije, sistematičnije, bez privilegovanih i sa suštinskom podrškom Vlade, komorskog sistema i strukovnih udruženja u oblasti IKT.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Udruženje e-Razvoj
Beograd, 25. mart 2016.
Članice e-Razvoj
Business Privilege Card
e-Development Associat.
e-Development Fund
e-Development Confer.
Arhiva članaka
Kalendar
maj 2016.
P U S Č P S N
« apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031